Rekonstrukcija ceste in ureditev kolesarske povezave Idrija-Podroteja na odseku G2-102/1034