Predmet naročilaRok za oddajo
B - Okvirni sporazum za dobavo prometne signalizacije in opreme na G+R cestah na območju RS. 15.03.2018
G - Preplastitev vozišča cest R2-447/0291 Ločica-Trojane od km 4,440 do km 5,520 in R1-221/1227 Trojane-Izlake od km 1,180 do km 2,670. 14.03.2018
G - Prepla. R1-221/1227 Trojane-Izlake km 5,500-5,855 in 6,200-6,600,R1-221/1218 Izlake-Zagorje km 0,000-0,410,G2-108/1184 Zagorje-Trbovlje km 0,050-0,360 14.03.2018
G - Rekonstrukcija križišča Sušnik in ceste R1-221/1220 Bevško-Trbovlje od km 0,000 do km 0,266 z rekonstrukcijo mostu čez Trboveljščico na LC 423411. 15.03.2018
G - Sanacija poškodb po neurjih na koncesijskem območju 8. 05.03.2018
G - Ureditev mini krožnega križišča na državni cesti R3-721/1317 pri cerkvi v Kuzmi 12.03.2018
G - Sanacija mostu čez Kučnico pri Gederovcih (MS0179) na R2-441/1298 v km 10.880 08.03.2018
G - Sanacija plazu »Šmiklavž« na državni cesti R3-696/7919 Škale - Graška gora - Šmiklavž od km 9.495 do km 9.545. 26.02.2018
G - Obnova vozišča R2-434, odsek 1352 Radlje - Radeljski prelaz, od km 0,350 do km 1,100, od km 1,850 do km 4,250 in od km 5,020 do km 6,157 27.02.2018
G - Obnova vozišča na cesti R1-219, odsek 1240 Golobinjek - Bistrica, od km 4,000 do km 8,996. 01.03.2018
G - Obnova vozišča na cesti R3-688, odsek 1231 Slovenske Konjice - Žiče, od km 2,920 do km 3,520 26.02.2018
G - Obnova vozišča na R2-430/0273 Maribor(Ptujska)-Hoče od km 1.500,00 do km 4.860,00 in R2-430/0873 Maribor(Ptujska)-Hoče od km 1.500,00 do km 4.860,00. 27.02.2018
G - Izvedba podvoza na Ljubljanski ulici v Mariboru z ostalimi ukrepi 13.03.2018
G - Gradnja nadomestnega mostu čez Slepnico (MB0139) pri Lovrencu na Pohorju na R3-701/1270 v km 2,500 01.03.2018
G - Preplastitev ceste G2-104, odsek 1136 Kranj – Spodnji Brnik, od km 7,242 do 8,080. 05.03.2018
G - Nadgradnja žel postaje Maribor, nadgrad žel posteje Tezno in nadgrad progovnega odseka MB - Počehova na gl želez progi št. 30 Zidani most - Šentilj 12.03.2018
S - PZI rekonstrukcije mostu čez kanal HE Formin v Markovcih (PT0160) v km 3,150 na R1-228/1291 27.02.2018
S - Izdelava PZI za optimizacijo krmilnih programov semaforjev ter prometne signalizacije v šestih križiščih državnih cest R2-430, R2-450, RT-929 - HOČE 01.03.2018