Predmet naročilaRok za oddajo
G - Ureditev cestne razsvetljave ter prometne signalizacije v območju križišča cest R1-216/1178, R2-421/2506 in nekategoriziranega priključka 29.11.2018
G - Sanacija brežine ''Železniki'' na cesti R2-403/1076 Podrošt - Češnjica od km 0,200 do km 0,510 05.12.2018
G - Rekonstrukcija krožnega križišča Hofer v Slovenskih Konjicah 20.11.2018
G - Rekonstrukcija mostu čez plaz v Rimskih Toplicah (CE0023) na G1-5/0330 v km 0.30 20.11.2018
G - Izgradnja kolesarske poti ob G1-6/338 Selce - Petelinje 26.11.2018
G - Izgradnja Dravske kolesarske poti na odseku Zg. Vižinga – Vuhred (1. faza: Zg. Vižinga - Vodni park Radlje ob Dravi) 26.11.2018
S - Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji 19.12.2018
S - Izdelava PZI rekonstrukcije križišča ceste R3-647/1173 Grosuplje-Mlačevo v km 0,500-križišče "Bambič" 21.11.2018
S - PZI - Sanacije plazenja in obnova vozišča »Boharina« na cesti R3-701/1430 Pesek – Rogla od km 13,000 do km 14,000 26.11.2018
S - Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 3 04.12.2018
S - Izdelava strokovnih podlag in predštudije upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja na področju LUR 04.12.2018