Predmet naročilaRok za oddajo
G - Gradbena dela za 2.fazo obvoznice Godovič ( kolesarska povezava ) 11.09.2019
G - Rekonstrukcija G1-5/0331 Zidani most - Radeče, od km 0,650 do km 1,880 27.08.2019
S - Tehnična pomoč pri izvajanju investicijskih projektov 05.09.2019
S - Izdelava analize zemljine in tolčenca na območju ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko 06.09.2019
S - Izvedba centralnega nadzornega sistema SCADA s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami na železniški progi št. 30 Zidani Most- Šentilj- d.m. 26.08.2019
S - Izdelava idejnih rešitev za študijo variant za DPN obvoznice Most na Soči 27.08.2019