Predmet naročilaRok za oddajo
G - Gradnja dela tirne povezava od obstoječe železniške proge do industrijske cone v občini Hoče-Slivnica in letališča Edvarda Rusjana Maribor – I. faza 03.07.2018
G - Sanacija drsnih vozišč državnih cest v letu 2018. 12.06.2018
G - Obnova vozišča s hladno reciklažo na cesti R2-431, odsek 1350 Gornji Dolič – Stranice, od km 0,000 do km 2,400. 19.06.2018
G - Obnova vozišča na cesti R3-636, odsek 1529 Podtabor - Zvirče od km 0.000 do km 1.815 v dolžini 1.815 m. 13.06.2018
G - Obnova vozišča regionalne ceste R3-634, odsek 1104 Javornik - Gorje od km 4.400 do km 6.400. 12.06.2018
G - Rekonstrukcija križišča »Zreče« na regionalni cesti R3-701/1430 Pesek-Rogla-Zreče, v km 20,040 30.05.2018
G - Gradnja nadomestnih prepustov v Dolenjih Raduljah na R3-674/1384 od km 4.200 do km 4.600 05.06.2018
G - Ureditev ceste R3-674/1384 Zavratec-Škocjan skozi Bučko od km 6,030 do km 7,345 05.06.2018
G - Sanacija brežin in odprava zožitev na cesti R2-403/1075 Podrošt - Češnjica v km 2,00 in v km 4,280 ("Zali Log" pri davškem mostu) 12.06.2018
G - Nadgradnja SV naprav na železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m. 15.06.2018
O - Dobava in vgradnja 20 stabilnih tirnih mazalnih naprav ter 1 stabilne mazalne in protihrupne naprave na slovenskem železniškem omrežju 20.06.2018
S - Izdelava IDZ in PZI ureditve krožnega križišča državnih cest G1-5 in R3-681 v naselju Laško 13.06.2018
S - Izdelava IDP daljinske DKP Dravska kolesarska povezava v območju Občine Lovrenc na Pohorju - odsek 64 in 65 12.06.2018
S - Izdelava IDP regionalne DKP Bled – Bača, odsek Bled – Bohinjska Bistrica skozi Sotesko 06.06.2018
S - Izdelava PGD in PZI železniškega podvoza - Prožinska vas 06.06.2018
S - Izdelava PGD, PZI za ureditev regionalne DKP Bled – Bača, odsek Soteska – Bohinjska Bistrica 06.06.2018
S - Izdelava PGD in PZI za ureditev DKP v Osrednje Celjski in Savinjsko Saleški subregiji – Sklop od 1 do 4 31.05.2018