Rekonstrukcija ceste R3-634/1104 Javornik-Gorje od km 7+450 do 8+264 v Spodnjih Gorjah