Zajem podatkov in izdelava geodetskih podlag za državno prostorsko načrtovanje nadgradnje železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška - Kamnik Graben