Zajem podatkov in izdelava geodetskih podlag za državno prostorsko načrtovanje nadgradnje železniške proge št. 80 na odseku Ivančna Gorica - Ljubljana