PZI ureditve regionalne ceste R1-210/1105 Zg. Jezersko-Sp. Jezersko, od km 5+000 do km 6+700