Nadomestna gradnja premostitvenega objekta (MS0228) čez Ščavnico v Stročji vasi na R1-231/1323 v km 2,910