Geološko - geotehnična spremljava v času gradnje predora Pekel na odseku železniške proge Maribor - Šentilj - d.m.