Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas - Čatež ob Savi, od km 10,500 do km 12,125