Rekonstrukcija mostu čez Knežo (GO0160) v Kneži na R2-403/1072 v km 0,050