Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi (KR0175) na R2-407/1144 v km 0,010