Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri ureditvi železniške postaje Litije in umestitvi podhoda na železniški postaji Ponikva