Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji nadomestnega žel. nadvoza čez Dunajsko cesto v Ljubljani v okviru nadgradnje žel. postaje Ljubljana