Izdelava projektne dokumentacije za ureditev križanj z železnico na odseku Maribor Studenci-Ruše na železniški progi št. 34 Maribor-Prevalje-d.m.