Izdelava strokovnih podlag z okoljskim poročilom, študije variant in drž prostorskega naćrta za nadgradnjo proge na odseku Ivančna Gorica-Ljubljana