Vgradnja signalnovarnostne naprave za zavarovanje nivojskega prehoda v km 481+848 glavne železniške proge št. 10 d.m. - Dobova - Ljubljana