Gradnja elektronapajalnih postaj Borovnica in Postojna, mesta sekcioniranja Verd ter podhoda za kolesarje in pešce v Postojni