Izvedba ukrepov za dvoživke in rekonstrukcija ceste R3-642/1146 Vrhnika - Podpeč, od km 4,375 do km 5,700 - LIFE AMPHICON, projektni odsek Bistra