Izdelava IZP in PZI rekonstrukcije ceste R3-647/1368 Mlačevo - Rašica od km 10.590 km do km 11.930, odsek od Zdenske vasi do Vidma