Preplastitev vozišča na cesti R3-642/1146 Vrhnika-Podpeč, od km 3.645 do km 4.270