PZI »Sanacija brežin in rekonstrukcija ceste R1-210, odsek 1106 Spodnje Jezersko-Preddvor od km 6,050 do km 6,150«