Rekonstrukcija križišča »Stranje« na G2-107/1275 Šentjur–Mestinje v km 13,950 in ureditev glavne kolesarske povezave G15 Celje–Dobovec