Rekonstrukcija ceste R2-402/1426 Solkan (most)-Gonjače od km 9.600 do km 9.825 in izvedba hodnika za pešce do naselja Brestje