Nadomestna gradnja mostu čez Ročico v Žerjavci (MB0056) na cesti R2-449/0315 v km 4,380