Izvedbeni načrt za obnovo ceste in ureditve peš površin ob regionalni cesti R1-216/1175 Krka-Žužemberk, od km 4.730 do km 6.500