Ureditev ceste R1-207/1413 Col – Ajdovščina od km 8+160 do km 8+620 in rušenje objekta v km 7,500