Izdelava nateč. rešitve in proj. dokum. IDP, DGD in PZI za most čez Krko od km 6+600 do km 7+100, 1. faza Z obvo. NM (od Brezij do Regrških Košenic)

  • Razpisna dokumentacija

    Razpisna dokumentacija je objavljena na portalu javnih naročil
  • Dodatna dokumentacija

  • Opomba

    Naročilo ni objavljeno na portalu javnih naročil, saj gre za konkurenčni postopek s pogajanji (po b točki 1. odstavka 44. člena)