Oprema za zaščito, reševanje in pomoč v predorih na G in R cestah