Izdelava IZP, DGD, PZI in IZN za ureditev državne kolesarske povezave G3 Ljubljana - Škofja Loka - Cerkno - Želin, odsek Zminec - Visoko - Poljane