Izvedba krožnega križišča na G2-108/1183, G2-108/1184, R1-222/1228 v Zagorju in obnova mostu čez Savo v Zagorju ob Savi