Nadomestna gradnja mostu čez Bodonski potok (MS0329) v Zenkovcih na R3-716/5637 v km 2,283