Izdelava pobu. in strok. podlag v BIM okolju za pripravo sklepa o pripravi DPN za zagotovitev celotne prevo. preko Vršiča