Ureditev državne ceste R2-422, odsek 1333, med km 15+170 in km 15+300, s poudarkom na varnosti kolesarjev in pešcev – Brestanica