Izgradnja peščevih in kolesarskih površin ob regionalni cesti R2-419/1204 od km 2+724 do km 3+845 od naselja Mali Slatnik do naselja Petelinjek