Ureditev prehoda za pešce z umestitvijo prometno-arhitekturne ureditve v območju šole v Vinici,RT-919/1343 Vinica-Stari trg med km 0,0 in km 0,5 - 75m