PZI ureditve ceste R3-607/5723 Preval – Grgar – Čepovan na odseku od km 7+000 do km 12+000