Ureditev regionalne ceste R1-219, odsek 1239 Mestinje - Golobinjek od km 4,890 do km 5,860 ter ureditev hodnika za pešce z AP v naselju Pristava