Izgradnja krožnega križišča in hodnika za pešce na glavni cesti G1-7 Obrov-Kozina, odsek 0354 v neselju Kozina (križ Jadran) v km 14,315