Izdelava elaborata pasivne protihrupne zaščite čezmerno obremenjenih stavb v občini Litija ob glavni žel progi št. 10 d.m.-Dobova-Ljubljana, I.faza