Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje žel proge na odsekih Lesce Bled-Žirovnica, Žirovnica-Slo. Javornik in Slo. Javornik-Jesenice