Oprema regionalne proge št. 80 d.m. - Metlika - Ljubljana in regionalne proge št. 81 Sevnica – Trebnje s signalnovarnostnimi napravami