Ureditev regionalne ceste R3-664/2501 Gaber - Uršna sela - Novo mesto od km 16,220 do km 16,900 v Birčni vasi