Ureditev križišča na R3-641/1369 z LC 067091 in hodnika za pešce od km 8.850 do km 8.970 v Polhovem Gradcu