Ureditev krožnega križišča na RT-934/6840 Sežana-Lipica-Lokev z R1-205/1026 Divača-lokev-Lipica v km 4.800 v Lokvi