IZP in PZI kolesarske povezave ob državni cesti R2-444/1473 Vipava – Ajdovščina od km 1+800 do km 6+954