Izdelava DGD in PZI za ureditev državne kolesarske povezave R23 v občinah Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Gornji Grad