Ureditev državne ceste R3-644/1356 Ljubljana (Šmartinska c.) - Šentjakob od km 0.895 do km 2.250