Ureditev krožnega križišča na območju ceste A3, odsek 0372 Kamionska cesta Fernetiči od km 0+675 do km 0+860