Izdelava strokovnih podlag, okoljskega poročila, DPN in investicijske zasnove za obvoznico glavne ceste G2-102 v Spodnji Idriji