Gradnja nadomestnega mostu čez Suho strugo GO0037 na G2-102/1006 v km 10,335 pri Peršetih